Over VZW De Sluis

Vzw De Sluis Leerwerkplaats wil een bijdrage leveren tot een optimale integratie in de maatschappij voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Via arbeid willen wij mensen maximale kansen bieden op maatschappelijke integratie.

Doelgroep

Mensen die door persoongebonden en/of maatschappelijke problemen een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt: nl. personen met een mentale beperking, mensen met een psychiatrische   problematiek en andere kansengroepen.
Sinds 2021 heeft VZW de Sluis een erkenning als maatwerkafdeling en kunnen we 2 VTE Maatwerkers in dienst nemen

Visie

We geloven dat mensen, ‘door het aanbieden van arbeid’, beter gaan functioneren op alle levensdomeinen.

We geloven dat een benadering die gericht is op het benutten van kansen garant staat voor een geslaagde integratie.

Strategie

We organiseren hiervoor een leerwerkplaats waar iedereen een traject op maat aangeboden krijgt. De Sluis biedt een individuele begeleiding aan met oog voor de alle aspecten van de persoon.

Kenmerken van leerwerkplaats:

  • Al lerend werken.
  • Stapsgewijze leermethode.
  • Foutvriendelijke omgeving.
  • Ontwikkelen van arbeidsattitudes.
  • Oriëntatie naar een geschikte job en bemiddeling.
  • Groei in verantwoordelijkheid.
  • Kwaliteiten van mensen tot een maximale ontwikkeling brengen.
ESF
Europese Unie
vlaanderen is werk
VDAB
Provincie Limburg
De werkplekarchitecten
Qfor
Cera
Woodwize

Vzw De Sluis

Halmstraat 4
3600 Genk

Volg ons

Foto's

Search