Privacyverklaring vzw De Sluis

Vzw De sluis hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Wij verwerken uw persoonsgegevens

 • Tijdens de sollicitatieprocedure
 • Bij indienstname
 • Om deel te nemen aan onze activiteiten en begeleidingen
 • Het leden- en klantenbeheer
 • Verzenden van de nieuwsbrief en uitnodigingen om u op de hoogte te houden van onze dienstverlening
 • Organisatie van activiteiten
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid

Om bovenstaande doelstellingen te realiseren, kunnen wij indien nodig de volgende persoonsgegevens opvragen:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 • Curriculum vitae

Verstrekking aan derden

Wij geven geen persoonsgegevens door aan derden waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

De gegevens die u aan ons geeft, verstrekken wij enkel aan derde partijen indien noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening in kader van subsidiëring (wettelijke verplichting).  U wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken volstaat het ons dat mee te delen op info@vzwdesluis.be. Via dit adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken ze verbeteren, laten wissen of ze over te dragen.

Vzw De Sluis

Halmstraat 4
3600 Genk

Volg ons

Foto's

Search